Arkiv / Russland

Mediehistorisk Tidsskrift nr.2 (28) 2017

5. juli, 2017

I dette nummeret tar vi for oss forskjellige aspekter ved den måten den russiske revolusjon i 1917 berørte, eller ble dekket av, norsk presse, eller hvordan den på andre måter var et tema i norsk offentlighet.

I februar i år holdt Norsk mediehistorisk forening et seminar med tittelen «100 år siden den russiske revolusjon. Hvilken betydning hadde den for norsk presse?», og flere papers fra dette seminaret er blitt til artikler i dette nummeret, som har professor Roy Krøvel ved Høgskolen i Oslo og Akershus som gjesteredaktør.

I dette nummeret

 • Fra revolusjonsbegeistring til brobygging
  Åsmund Egge
 • Revolusjonsfrykt og klassekamp
  Rune Ottosen
 • Revolusjon og folkelesning
  Birgitte Kjos Fonn
 • Garborg, Uppdal og revolusjonen
  Roy Krøvel
 • Sigurd Simensen, avismann og agitator
  Kristian Steinnes
 • Karl Johanssen, liberaler blant kommunister
  Gudleiv Forr
 • Quislings opplevelser i Petrograd
  Hans Fredrik Dahl

Back to top