Arkiv / 2020

Mediehistorisk Tidsskrift nr.1 2020 (33)

19. juni, 2020

Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2 2020 (nr. 33) inneholder en artikkel om den norske TV-aksjonens historie og de debattene og konfliktene som utspilte seg da TV-aksjonen ble til, og én artikkel problematiserer forholdet mellom digitale kopier og «originale» medieenheter og diskuterer den betydningen disse spørsmålene får for mediehistoriens filologi.  I tillegg presenterer tidsskriftet ny forskning om jødestereotypier i mellomkrigstidens arbeiderpresse, og om forholdet til partiet Høyre i utvalgte aviser i den tidlige konsernpressens tid. Et essay utforsker videre hvordan fotografier av Bjørnstjerne Bjørnson kan leses, og nummeret byr også på bokessay om (den korte) overvåkingskapitalismens historie, et medieminne, og en reportasje fra Norsk radio- og fjernsynsmuseum.

 

I dette nummeret

 • Den norske TV-aksjonen i historisk perspektiv
  Siri Hempel Lindøe
 • Mediehistorie 2.0 og behovet for en ny filologi
  Henrik Bastiansen
 • Arbeiderredaktøren og «pengejødene»
  Morten Haave
 • «– Vi stemmer Høyre i Sandefjord»
  Roar Madsen og Per Overrein

Back to top