Arkiv / 2010

Pressehistorisk Tidsskrift nr.13 2010

7. april, 2010

Sammenlignet med andre land, fortoner medielandskapet i de nordiske landene seg som svært like. Under andre verdenskrig ble det likevel stor variasjon. Det gjaldt både de praktiske vilkår redaksjonene arbeidet under, tilgangen publikum hadde på nyheter og styresmaktenes innblanding i det redaksjonelle arbeidet. Sensur av trykte medier og etermedier skjedde i alle nordiske land og var et likhetstrekk, men også sensuren artet seg ulikt, og utøverne var ulike.

I dette nummeret av Pressehistorisk Tidsskrift presenterer danske, svenske og norske mediehistorikere et nytt og til dels overraskende bilde av nordisk medielandskap under andre verdenskrig.

I dette nummeret

 • Medier og mediereception i Danmark
  Palle Roslyng-Jensen
 • Den svenska pressen under andra världskriget
  Lars-Åke Engblom
 • Radiotjänsts dilemma under den tyska ockupationen
  Göran Elgemyr
 • Etter freden kom krigen - i avisenes spalter
  Guri Hjeltnes
 • Pressen i det okkuperte Norge
  Rune Ottosen
 • Landssiksaken mot Thorvald Aadahl og Nationen
  Per Overrein
 • Ivar Tollnes intervjuet av Oddvar Aasen
  Presseminne

Pressehistorisk Tidsskrift nr.14 2010

6. april, 2010

I en hverdag der fri informasjons- og meningsspredning er en realitet for alle med tilgang til nettet, må det universet som presenteres på de følgende sidene fortone seg mer enn underlig. I Halden holdt virkelig partipressen stand langt inn i nettsur!ngens og bloggernes tid!

Ikke nok med at fagbevegelse og partiinteresser preget meningsjournalistikken i Halden Arbeiderblad. Denne lojaliteten styrte også nyhetsdekningen og forretningsdriften viser medieforsker Ivar Andenæs i artikkelen «Den siste partiavis».

I dette nummeret

 • Om bokverket Norsk presses historie
  Fredrik Engelstad
 • Svar til Fredrik Engelstad
  Anne Hege Simonsen / Elisabeth Eide
 • Halden Arbeiderblad - Den siste partiavis
  Ivar Andenæs
 • Om trykkefrihet og tidsskrifter 1720–1814
  Aina Nøding
 • Vestvendingen i norsk presse 1947–1949
  Arnhild Skre
 • Presseprofilen
  Arnvid Hasund

Back to top